Linie kolejowe Galicji

Kolej Krakowsko-Górnośląska
Na mocy najwyższego upoważnienia dnia 1 marca 1844 roku został wystawiony dokument koncesyjny na budowę i eksploatację linii kolejowej z Krakowa do Mysłowic wraz z odnogą do Granicy (Maczki). To był początek historii pierwszej linii kolejowej w Galicji.
Kolej Chabówka-Zakopane
Kolej Chabówka-Zakopane. Omówienie powstania linii kolejowej Chabówka-Zakopane. Publikacja autorstwa Władysława Folkierskiego opublikowana pierwotnie w Czasopiśmie Technicznym.