Kolej lokalna Chabówka-Zakopane

Powstanie lokalnej linii kolejowej Chabówka-Zakopane świetnie opisał w roku 1900 Władysław Folkierski w Czasopiśmie Technicznym. Publikacja ta została też wydana we Lwowie nakładem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie w postaci broszury. Poniższy materiał to właśnie transkrypcja tej publikacji przygotowana na podstawie materiału opublikowanego przez Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową. Na początek wstęp i dwa pierwsze rozdziały, ostatni rozdział wkrótce.