Aleja zasłużonych

Kolej to nie tylko szyny i mknący po nich parowóz. Kolej to także, a raczej przede wszystkim, ludzie - inżynierowie, urzędnicy, zwykli kolejarze... Wśród nich są osoby ponadprzeciętnie zasłużone dla powstania i rozwoju kolei w Galicji a także postaci po prostu brawne, znane i lubiane oraz urzędnicy, którzy traktowali swoją pracę jak misję (nie jak współcześni urzędnicy - zobacz: efekty pracy konserwatora zabytków).

Pamiętajmy, że koleje galicyjskie tamtych czasów słynęły z punktualności - zegarki regulowało się wg pociągów. To m. in. zasługa świetnego zarządzania i rzetelnej służby kolejarzy. Tradycja ta przetrwała długo i zniszczona została dopiero przez niewydolne centralne planowanie.

W miarę postępu moich prac "badawczych" będę zamieszczał tu notki o kolejnych ludziach, dzięki którym galicyjskie koleje stanowiły wzór dla pozostałych kolei Monarchii Austro-Węgierskiej. Zapraszam więc do częstego odwiedzania tego działu.

Stanisław Rawicz Kosiński
Stanisław Rawicz Kosiński - inżynier, zasłużony budowniczy kolei w Galicji. Rozwiązania techniczne jego autorstwa weszły do literatury przedmiotu. Znany m. in. z budowania kolei w bardzo trudnych warunkach.
Włodzimierz Zborowski
Włodzimierz Zborowski - Dyrektor Kolei w Krakowie. W 1915 roku odznaczony za zasługi przy kolejowym przewozie wojsk Krzyżem Żelaznym II klasy oraz Gwiazdą Krzyża Komandorskiego orderu Franciszka Józefa I.
Wiktor Kolosvary
Wiktor Kolosvary - jedna z najpiękniejszych, najbardziej zasłużonych postaci polskiego kolejnictwa. Węgier z nazwiska, Polak z przekonań i uczuć. Inżynier, budowniczy kolei, wieloletni Dyrektor Kolei w Krakowie, zawsze dbał o interesy swoich podwładnych. Wprowadził wzruszający zwyczaj żegnania zmarłych kolejarzy gwizdem parowozu.
Ludwik Wierzbicki
Dyrektor Cesarsko-Królewskich Kolei Państwowych we Lwowie, budowniczy lwowskiego dworca. "Szlachetną ambicyą jego było, aby działy służbowe jego kierownictwu powierzone, przodowały pod każdym względem. Toteż dyrekcye, na których czele on zostawał, były znane i uznawane jako wzorowe, jako pierwsze między wszystkimi.”