Lokomotywa CLB I "Balta". Zdjęcie fabryczne zakłądów Esslingen.
Lokomotywa CLB I "Balta". Zdjęcie fabryczne zakładów Esslingen.

Parowozy CLB I były lokomotywami pośpiesznymi z tendrem wleczonym, miały układ osi typu B1, raczej nie spotykany na kolejach Monarchii Austro-Węgierskiej. Jak samo oznaczenie wskazuje, były one eksploatowane przez Galicyjską Kolej Karola Ludwika (Carl Ludwig Bahn - CLB).

Na przełomie lat 1872/73 CLB zamówiło 12 sztuk tych lokomotyw. Dostawcą były zakłady w Esslingen. Lokomotywy otrzymały następujące nazwy: Odessa, Dubno, Balta, Łuków, Brzesko, Balice, Brzegi, Chersoń, Dnjepr, Dublany, Dora i Husiatyn i nosiły numery służbowe od 121 do 132. W roku 1873 parowóz Dniepr był prezentowany na Wystawie Światowej w Wiedniu, gdzie wzbudził podziw m.in. ze względu na wielce elegancki wygląd.

Maszyny te były wyposażone w odiskrownik komina typu Ressig. Ze względu na dużą średnicę kół napędowych miały ograniczoną wielkość paleniska. Parowozy te niestety sprawiały duże kłopoty w okresie zimowym - ze względu na taki a nie inny układ osi często dochodziło do wykolejeń na oblodzonych torach, szczególnie w pobliżu żurawi wodnych. W efekcie zaprzestano eksploatacji tych parowozów zimą.

Gdy CLB zostało znacjonalizowane w 1892 roku, kkStB przejęło 12 lokomotyw oznaczając je numerem serii 11 i nadając im numery służbowe od 11 do 22 włącznie. Seria 11 został następnie dostarczone przez kkStB we wtórnym zawodu przyznawane raz.

Podstawowe dane techniczne parowozu
Oznaczenia CLB I 121-132
kkStB 11.11-22
Ilość 12
Producent Esslingen
Rok budowy 1872-1873
Skreślenie z inwentarza 1896-1907
Układ osi B1 n2
Rozstaw kół 1 435 mm
Rozstaw osi 4 110 mm
Masa próżna 24,5 t
Masa służbowa 32,0 t
Średnica kół napędowych 1 896 mm
Liczba cylindrów 2
Średnica cylindra 396 mm
Skok tłoka 632 mm
Nadciśnienie w kotle 8,0 atm
Powierzchnia rusztu 1,49 m²
Powierzchnia ogrzewalna kotła 97,82 m²