KrOs I-IV

Lokomotywy te były eksploatowane na Kolei Krakowsko-Górnośląskiej (KrOs). Zostały zbudowane w zakładach Borsig w Berlinie w 1847 roku w ilości 4 szt.

Od 1850 roku, kiedy to Kolej Krakowsko-Górnośląska została znacjonalizowana, przeszły na stan Cesarsko-Królewskiej Kolei Wschodniej (k.k. Östlichen Staatsbahn - ÖStB), gdzie nadano im nazwy Kraków, Oświęcim, Lemberg (czyli Lwów) oraz Tarnów.

W 1858 roku Cesarsko-Królewska Kolej Wschodnia została zreprywatyzowana a jej linie zostały podzielone pomiędzy Kolej Północną Cesarza Ferdynanda (Kaiser Ferdinands Nordbahn - KFNB) i Kolej Galicyjską Karola Ludwika (Carl Ludwig Bahn – CLB). Wszystkie lokomotywy przeszły na stan CLB.

W 1864 roku lokomotywy o nazwach Kraków i Lemberg zostały wycofane z eksploatacji. Dwie pozostałe służyły dalej i w 1868 roku otrzymały nowe oznaczenia, tj. CLB 1 i 2. Zostały skreślone z inwentarza w 1873 roku.

Podstawowe dane techniczne parowozu
Oznaczenia KrOs I–IV
ÖStB – Kraków, Oświęcim, Lemberg, Tarnów
CLB – Kraków, Oświęcim, Lemberg, Tarnów
CLB 1–2
Ilość 4
Producent Borsig/Berlin
Rok produkcji 1847
Skreślone z inwentarza Kraków, Lemberg - 1864, Oświęcim, Tarnów - do 1873
Układ osi 1A1 n2
Rozstaw kół 1 435 mm
Rozstaw osi 3 826 mm
Średnica kół napędowych 1 554 mm
Liczba cylindrów 2
Średnica cylindra 334 mm
Skok tłoka 562 mm
Nadciśnienie w kotle 4,9 atm
Długość płomieniówek 3 042 mm
Powierzchnia ogrzewalna kotła 57,0 m²