KrOs V-VI

Lokomotywy te były eksploatowane na Kolei Krakowsko-Górnośląskiej (KrOs). Zostały zbudowane w zakładach Borsig w Berlinie w 1847 roku w ilości 2 szt.

Od 1850 roku, kiedy to Kolej Krakowsko-Górnośląska została znacjonalizowana, przeszły na stan Cesarsko-Królewskiej Kolei Wschodniej (k.k. Östlichen Staatsbahn - ÖStB), gdzie nadano im nazwy Podgórze i Rzeszów.

W 1858 roku Cesarsko-Królewska Kolej Wschodnia została zreprywatyzowana a jej linie zostały podzielone pomiędzy Kolej Północną Cesarza Ferdynanda (Kaiser Ferdinands Nordbahn - KFNB) i Kolej Galicyjską Karola Ludwika (Carl Ludwig Bahn – CLB). Wszystkie lokomotywy przeszły na stan CLB.

Obie omawiane tutaj lokomotywy zostały skreślone z inwentarza w 1863 roku.

Podstawowe dane techniczne parowozu
Oznaczenia KrOs V-VI
ÖStB – Podgórze, Rzeszów
CLB – Podgórze, Rzeszów
lość 2
Producent Borsig/Berlin
Rok produkcji 1847
Skreślone z inwentarza 1863
Układ osi 1B n2
Rozstaw kół 1 435 mm
Rozstaw osi 3 189 mm
Średnica kół napędowych 1 370 mm
Liczba cylindrów 2
Średnica cylindra 389 mm
Skok tłoka 612 mm
Nadciśnienie w kotle 4,9 atm
Długość płomieniówek 3 984 mm
Powierzchnia ogrzewalna kotła 81,5 m²