KrOs VII-VIII

Lokomotywy te były eksploatowane na Kolei Krakowsko-Górnośląskiej (KrOs). Zostały zbudowane w zakładach Borsig w Berlinie w 1849 roku w ilości 2 szt.

Od 1850 roku, kiedy to Kolej Krakowsko-Górnośląska została znacjonalizowana, przeszły na stan Cesarsko-Królewskiej Kolei Wschodniej (k.k. Östlichen Staatsbahn - ÖStB), gdzie nadano im nazwy Przemyśl i Dniestr.

W 1858 roku Cesarsko-Królewska Kolej Wschodnia została zreprywatyzowana a jej linie zostały podzielone pomiędzy Kolej Północną Cesarza Ferdynanda (Kaiser Ferdinands Nordbahn - KFNB) i Kolej Galicyjską Karola Ludwika (Carl Ludwig Bahn – CLB). Wszystkie lokomotywy przeszły na stan CLB.

Obie omawiane tutaj lokomotywy otrzymały w 1868 roku oznaczenia CLB 3 i 4. Zostały skreślone z inwentarza prawdopodobnie przed 1873 rokiem.

Podstawowe dane techniczne parowozu
Oznaczenia KrOs VII-VIII
ÖStB – Przemyśl, Dniestr
CLB – Przemyśl, Dniestr
CLB - 3, 4
lość 2
Producent Borsig/Berlin
Rok produkcji 1849
Skreślone z inwentarza prawdopodobnie przed 1873
Układ osi 1B n2
Rozstaw kół 1 435 mm
Rozstaw osi 3 229 mm
Średnica kół napędowych 1 370 mm
Liczba cylindrów 2
Średnica cylindra 389 mm
Skok tłoka 612 mm
Nadciśnienie w kotle 5,47 atm
Długość płomieniówek 4 241 mm
Powierzchnia ogrzewalna kotła 91,0 m²